Izaberite stranicu

Predavači

Nebojša Ilić

Završio osnovne i master studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Odsek za telekomunikacije i informacione tehnologije. Od 2010. godine zaposlen u kompaniji COMING – Computer Engineering, gde je trenutno na poziciji direktora sektora za cloud i infrastrukturne servise. DevOps entuzijasta, filozof i praktičar. 

Thomas Wittig
CEO of WITTIGONIA | ex C-level at Microsoft and SAP

Thomas Wittig is a digital strategist and optimization expert. He advises enterprises, brands and international organizations. Since 1990 Thomas built up experience and competencies in building and growing organizations. He is an expert in data-driven optimization and management in complex and dynamic business and social systems.

Before founding WITTIGONIA®, Thomas held leadership and C-level positions at international companies including Microsoft, SAP and worked with leaders, entrepreneurs and policy makers. During his 33+ years career he built and led high volume operations, platforms, ecosystem, digital sales & marketing, delivery and customer success organizations. 

Thomas holds degrees from TU Munich, Worcester Polytechnic Institute, Université Jean-Monnet and is alumni of the Microsoft High Potential and SAP Top Talent leadership programs at INSEAD and Wharton. 

Thomas received industry and academic awards including the Microsoft CEO Leadership Award, European Innovation Awards and the Badge of Honor from the Cooperative State University DHBW. 

As an active mentor for next generation talents and leaders, and as an adjunct university lecturer, Thomas is passionate about building a vibrant digital ecosystem. 

WebsiteLinkedinEmail
Miloš Bogdanović
Coming Computer Engineering d.o.o. – Solution architect

Otac dve (svome ocu najdivnije) devojčice od 10 i 7 godina. Docent Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Član IEEE organizacije. Vođa Red Hat akademije na Elektronskom fakultetu u Nišu. 15 godina iskustva u razvoju softvera, projektovanju i vođstvu implementacije informacionih sistema. Osnovne oblasti interesovanja – interoperabilnost i integracija informacija, semantika informacija, obrada prirodnog jezika, otvoreni podaci, arhitektura informacionih sistema, testiranje i kvalitet softvera, baze podataka. Autor i koautor više od 60 naučni radova na nacionalnim i međunarodnim konferencijama, domaćim i međunarodnim časopisima i knjigama međunarodnih izdavača. Autor i koautor 12 tehničkih rešenja. Učesnik većeg broja domaćih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata. 

Prof. dr Vladimir Bašarević
Neurohirurg

Lekar specijalista neurohirurgije na Klinici za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije i docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu, dr. Baščarević. I
ma preko 20 godina specijalističkog iskustva iz Neurohirurgije i usavršavao se u najznačajnijim neurohirurškim klinikama u Evropi i SAD.
Član je Udruženja neurohirurga Srbije, Evropskog udruženja neurohirurga (EANS) i Američkog udruženja za epilepsiju (AES).Član je Srpske lige za borbu protiv epilepsije.

Oženjen je i otac je dve ćerke.

Andrzej Kowalczyk
Associate Principal Solution Architect at Red Hat

Andrzej Kowalczyk, has many years of experience in middleware software (integration, messaging, security and business processes) gained from implementation and consulting projects, in which he performed architectural supervision over integration projects.

Dušan Petrović
COMING-COMPUTER ENGINEERING – Quality Assurance Team Leader/Project Manager

Rođen u Nišu, 1982. godine, stekao zvanje Inženjera elektrotehnike na Elektronskom fakultetu u Nišu, smer računarska tehnika i informatika. U Coming – Computer Engineering-u zaposlen od 2019. godine, gde trenutno radi na poslovima vođenja projekata razvoja softverskih rešenja i upravljanja timom za kontrolu kvaliteta softvera i korisničku podršku. Kao deo projektnog tima COMING-a učestvovao u brojnim projektima analize, razvoja i implementacije softverskih rešenja u oblasti podrške poslovanju.

Nemanja Pejić

IT stručnjak sa više od 10 godina iskustva u različitim oblastima IT poslovanja. Tokom svoje radne karijere imao je priliku obavljati raznovrsne funkcije: od vođenja timova, konsolidacije i virtualizacije data centara do implementacije najkompleksnijih IT infrastrukturnih rešenja. Nemanja između ostalog poseduje sertifikate kompanije Microsoft uz snažno poznavanje oblasti bezbednosti. Pridružio se kompaniji Veeam u maju 2019. godine.Nemanja Pejić

Prof. dr Milan Banić

Profesor Banić je vanredni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu i upravnik Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Nišu. Njegove oblasti interesovanja obuhvataju: industrijski razvoj proizvoda, inovacioni menadžment, robotiku, železnička vozila, tribologiju i transfer tehnologija. Završio je nekoliko studijskih specijalizacija iz oblasti razvoja proizvoda, inovacionog menadžmenta, lakih konstrukcija i robotske vizije na evropskim univerzitetima. Učestvovao je i u realizaciji više od 30 naučnih i stručnih projekata. Kao upravnik Centra za transfer tehnologije pruža podršku istraživačima, kao i mikro, malim i srednjim preduzećima da komercijalizuju svoje inovacije.

Nikola Velčev

Diplomirani ekonomista sa 20 godina iskustva u razvoju softvera (bankarstvo, medicina, ugostiteljstvo...). Pored programiranja, veliko interesovanje mu je oduvek bila robotika, koja mu je bila hobi do prelaska u COMING – Computer Engineering. Trenutno radi na projektu AgAR - Universal agriculture autonomous robot na poziciji Lead Software Engineer.

Ivan Štrbac
Security engineer Adriatics, CheckPoint

Skoro deceniju u oblasti IT security-a sa brojnim, uspješno realizovanim, projektima. Prethodno iskustvo na poziciji security engineer-a i security team leader-a u regionalno prisutnoj sistem integratorskoj kompaniji. Brojni certifikati iz oblasti IT security-a među kojima izdvajamo CheckPoint CCSA/CCSE/CCSM te Comptia Security+ i EC-Council CEH. 

Luka Živanović
Coming - Computer Engineering / Information Security Engineer

Završio osnovne i master studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na smeru za telekomunikacije i informacione tehnologije. U kompaniji COMING – Computer Engineering je zaposlen u okviru Network & Security tima. Bavi se planiranjem i implementacijom mrežnih i bezbednosnih rešenja kao što su NGFW, WAF i različita rešenja za zaštitu podataka. Posebnu pažnju posvećuje razvoju i unapređenju IT rešenja u okviru Coming Security Operation Centra (SOC).

Milos Mijatović

Završio ekonomski fakultet u Beogradu. Radno iskustvo u logistici i finansijskom kontrolingu. Coming timu pridružio se 2021 godine na poziciji NAV/BC konsultanta. Radio na različitim projektima uvođenja BC.

Bojan Andrejić

Završio osnovne i master studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Odsek za telekomunikacije i informacione tehnologije. Od 2010. godine zaposlen u kompaniji COMING – Computer Engineering, gde je trenutno na poziciji Private Cloud tim lidera sa iskustvom u dizajnu, implementaciji i održavanju Data Center tehnologija.

Stepan Stančić
COMING-Computer Engineering - System Engineer

Rođen u Pirotu, 1996. godine. Student završne godine osnovnih studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer računarska tehnika i informatika. U Coming-u zaposlen od 2019. godine, gde radi na održavanju i unapređivanju Coming cloud platforme, kao i na održavanju i razvoju nekoliko OpenShift platformi za korisnike. Kao vođa ili član Coming projektnog tima, učestvovao na više projekata dizajna i implementacije cloud platforme za servis provajdere, disaster recovery projekata za korisnike i mnogim drugim.

Katarina Đorđević
COMING-COMPUTER ENGINEERING – Inženjer za aplikativne servise

Rođena u Nišu, 1997. godine, stekla zvanje diplomiranog ekonomiste na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu, smer Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje. U Coming – Computer Engineering-u zaposlena od avgusta 2022. godine, gde trenutno radi na poslovima implementacije Business Central-a, održavanja i korisničke podrške. Kao deo projektnog tima COMING-a učestvovala u brojnim projektima analize, razvoja i implementacije Business Central-a.

Bojan Ivanović

Zaposlen u Coming – Computer Engineering-u od 2010. godine na poslovima implementacije i održavanja poslovnih rešenja, trenutno na poziciji SAP tim lidera. Učestvovao na velikom broju projekata implementacije ERP-a (SAP i Dynamics BC) i sistema za podršku odlučivanju.

Marija Branković
Coming - Software Engineering Team Leader

Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva na smeru Računarstvo i informatika na Elektronskom Fakultetu u Nišu. Angažovana je na poziciji Team Lead-a u kompaniji COMING – Computer Engineering duže od četiri godine, a bavi se implementacijom i vođenjem razvoja aplikativnih rešenja u tehnologijama kao što su .NET, .NET Core i Android. Osim toga, poseduje i iskustvo u radu sa mikroservisnom arhitekturom i tehnologijama za kontejnerizaciju, kao i sa projektima implementacije i migracije u domenu mikroservisnih arhitektura.

Katarina Babić

Katarina je rođena u Beogradu 1994. godine. Stekla zvanje Inženjera organizacionih nauka, informacionih sistema i tehnologija na FON-u. U Coming Computer Engineering-u zaposlena od 2020. godine, gde trenutno radi na poziciji ERP developera.

Miloš Gačpar

IT Inženjer, rodjen u Smederevu 1992. godine. Od 2018. godine zaposlen u kompaniji COMING – Computer Engineering, gde trenutno radi na poziciji Sistem inženjera. Član je Private Cloud tima sa iskustvom u implementaciji i održavanju Data Center tehnologija.

Sandra Gagić

Sandra je rođena u Beogradu 1976. godine. Stekla zvanje diplomiranog filologa i diplomiranog ekonomiste. U Coming Computer Engineering-u zaposlena od 2020. godine, gde trenutno radi na poziciji ERP konsultanta.

Kao deo projektnog tima Coming-a, učestvovale u brojnim projektima analize, razvoja i implementacije softverskih rešenja u oblasti podrške poslovanju, kao i u održavanju implementiranih sistema i podršci korisnicima u svakodnevnom radu.

Ljilja Kotaranin

Zaposlena u Coming-u od 1996. Na poziciji ERP konsultanta radi od 2007. Od 2018, nalazi se na poziciji Lead SAP Consultant.  Učestvovala u velikom broju implementacija ERP-a i održavanju ERP sistema obavljajući poslove i zadatake kao ERP konsultant sa specijalizacijom za finansije i racunovodstvo.

Nevena Krunić

Od 2016 godine u Comingu na poziciji sistem inženjera bavi se projektovanjem i implementacijom privatnih i public Cloud sistema. Kao deo Cloud DevOps tima svakodnevno je u susretu sa novim tehnologijama. 

Dragan Ilić

Dragan radi na poziciji Senior Technical Adoption Manager-a u lokalnoj VMware kancelariji, sa akcentom na potpunoj Korisnickoj upotrebi celokupnog VMware portfolija, u okviru CXS (Customer Experience and Success) tima. Poseduje visegodisnje iskustvo na kompleksnim IT infrastruktunim projektima koji ukljucuju virtuelizaciju, mrezna I bezbednosna resenja. Vlasnik je nekoliko industrijski prepoznatih sertifikata I ekspertiza u navedenim tehnoloskim segmentima.

 

COMING – COMPUTER ENGINEERING D.O.O.

Kompanija COMING – Computer Engineering d.o.o. osnovana je 1991. godine sa ciljem da kreira, razvija, implementira, prodaje i pruža usluge podrške IT sistema, kako bi izašla u susret potrebama i zahtevima klijenata i tržišta.

COMING danas ima 100+ zaposlenih medju kojima su većina inženjeri elektrotehnike, sertifikovani predavači, kao i vrsni tehničari. COMING kancelarije se nalaze u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Velikoj Britaniji.

Kontakt