Mišljenja smo da je najvažniji element uspešne konferencije izbor pravih govornika i predavača.

Image
Jasna Jović
COMING – COMPUTER ENGINEERING / Vodeći inženjer za bezbednost informacionih sistema
Master inženjer elektrotehnike. Od 2014. sticala radno iskustvo u okviru sistema integratorskih kompanija, a od 2016. zaposlena u Comingu gde je angažovana na brojnim projektima koji se tiču poboljšanja bezbednosti IT sistema.
Image
Dragan Ilić
(CCIE, CISSP) - Ingram Micro / Cyber Security konsultant
Radi na poziciji Cyber Security konsultanta za region jugoistočne Evrope u Ingram Micro DOO Beograd. Poseduje višegodišnje iskustvo u kreiranju, implementaciji i održavanju Informacionih sistema i rešenja, sa akcentom na Cisco bazirana okruženja. Aktivan je Cisco instruktor (CCSI) u Ingram Micro – Cisco Learning Partner autorizovanom trening centru.
Image
Akos Bodis
Yellow Cube / CEO
Akos Bodis je izvršni direktor i osnivač multinacionalne grupe za distribuciju cyber bezbednosti Yellow Cube. Akos ima širok spektar stručnosti u upravljanju prodajom i regionalnom rastu IT start-up kompanije, sa širokim rasponom klijenata od malih i srednjih preduzeća do državnih sigurnosnih agencija.
Image
Aleksandar Pavlović
COMING-COMPUTER ENGINEERIGN / Vodeći sistem inženjer
Završio master studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru za telekomunikacije i informacione tehnologije. U Coming-u se od 2011. godine bavi planiranjem i implementacijom infrastrukturnih rešenja za potrebe savremenih Data Center-a, Cloud Computing-a i zaštite podataka.
Image
Dragan Manojlov
Deloitte / Senior Manager
Ima preko 16 godina radnog iskustva u IT industriji. Radio je na različitim IT projektima u vezi ERP implementacije, IT assessment-a, DMZ primene, DMS implementacije kao i na angažovanjima u vezi optimizacije poslovnih procesa.
Image
Branko Pujić
SOPHOS / Sales Engineering
Inženjer telekomunikacija i menadžer sa više od 15 godina ekspertskog iskustva u domenu dizajna i implementacije tehničkih rešenja, kao i više od 10 godina iskustva u vođenju kompleksnih IT i telekomunikacionih projekata za vodeće telco operatere u regionu. Zaposlen u Sophosu u sektoru inžinjeringa prodaje.
Image
Višnja Radoš
VMware / Senior Sales Specialist
Višnja Radoš je zadužena za mrežni i sigurnosni portfolio VMware-a u regiji Middle Europe na poziciji Senior NSX SPecialist-a. Donosi 13 godina iskustva u radu na IT projketima umrežavanja, automatizacije i analitike. Magistrirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.
Image
Katarina Đurić
COMING – Computer Engineering / Projektni menadžer
Master inženjer organizacionih nauka, upravljanje projektima i investicijama. Od 2015. godine gradi karijeru u COMING-u kroz iskustvo na projektima i sticanje sertifikata iz oblasti upravljanja projektima. Angažovana na projektima “Usaglašavanje poslovanja sa GDPR-om i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti” ispred COMING-a.
Image
Tomislav Loparić
VEEAM / Senior Sistem Inženjer
Tomislav je IT stručnjak sa više od 20 godina iskustva u različitim oblastima IT poslovanja. U svom radnom veku je imao prilike da obavlja različite funkcije: od razvoja aplikacija, timskog menadžmenta, konsolidacije i virtualizacije data centra do implemantacije složenih rešenja IT infrastrukture. Radi u Veeam-u od 2014. godine.
Image
Ivan Štrbac
CHECK POINT / Security engineer Adriatics
Skoro deceniju u oblasti IT security-a sa brojnim, uspješno realizovanim, projektima. Prethodno iskustvo na poziciji security engineer-a i security team leader-a u regionalno prisutnoj sistem integratorskoj kompaniji. Brojni sertifikati iz oblasti IT security-a među kojima izdvajamo CheckPoint CCSA/CCSE/CCSM te Comptia Security+ i EC-Council CEH.
Image
Bojan Andrejić
COMING-COMPUTER ENGINEERING/ Senior Sistem Inženjer
Bojan Andrejić, dipl. inž. elektrotehnike, diplomirao 2009. na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2010. godine zaposlen je u Coming-u kao sistem inženjer gde se bavi projektima implementacije virtuelne infrastrukture, sistema za bekap i rešenja za oporavak od katastrofe. Učestvovao u projektima virtuelizacije u RTS- u, DLHE, AirSerbia i dr.
Image
Višnja Crnogorac
COMING-COMPUTER ENGINEERING / Legal Officer
Višnja je diplomirani pravnik, u Coming-u angažovana na pravnim poslovima i projektima usaglašavanja poslovanja sa GDPR-om i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.